Gràcies al projecte Biblioinnova’t GVA els centres educatius poden gaudir d’activitats de foment de la lectura. En el nostre catàleg de serveis educatius d’animació lectora pots trobar diversitat d’activitats adaptables als diferents nivells i necessitats dels centres educatius.
Gracias al proyecto Biblioinnova’t GVA los centros educativos pueden disfrutar de actividades de fomento de la lectura. En nuestro catálogo de servicios educativos de animación lectora puedes encontrar diversidad de actividades adaptables a los diferentes niveles y necesidades de los centros educativos.